Cwmni cynhyrchu fideos ym Mae Caerdydd ydyn ni, yn arbennigo mewn cynnwys brand, hysbysebion teledu a fideos cerddoriaeth.

Mae'ch gwasanaeth, cynnyrch neu gân angen cynnwys fideo sy'n diferu gydag ansawdd, a ddaw a dagrau i'ch llygaid a lleithder i'ch trons, tydi? Na? Ewch ymaith o'r wefan hon felly! 'Da ni ond yn gweithio gyda cwmnïau, brandiau a bandiau rhagorol.

Daeth y cwmni i'r amlwg o farwor tanllyd nifer o brosiectau llwyddiannus-dan-straen™ yn 2013, ac ers dechrau'r cwmni, fyw i ni edrych yn ôl. Er y bod ein synnwyr digrifwch yn eithaf amheus rhan fwyaf o'r amser, hoffwn feddwl bod ein gwaith ni'n siarad drosto'i hun.

Rydym gaddo i chi dau beth - byddwn ni'n creu fideos hardd i chi, a byddwn ni'n gwneud i chi chwerthin (oni bai eich bod yn berson diflas - bydd rhaid i'r fideos wneud y tro).

Storm & Shelter Team

Roedden ni wedi clywed pethau gwych am Storm & Shelter, ond 'chydig wnaethom sylweddoli y swyn a'r sgiliau uwchddynol sydd ar gynnig ganddynt. Os mai angerdd, egni, ansawdd a llwyth o bersonoliaeth yw'r nôd, mae'r bois yma ymhlith y gorau.
- Matt Derbyshire, Pennaeth Marchnata Focusrite/Novation

Ry'n ni'n gweithio gyda cwmniau, brandiau a bandiau sy'n ysu i rannu storiau.

1/ Cwmniau

Corporate video content doesn't need to be boring, y'hear?! Whether you need talking heads saying great things about your service, classy coverage of your latest event, or an animation that ensures people "get it", we'll infuse our knack for storytelling and pretty images so that you can present your company in the best light possible.

2/ Brandiau

You need content to sell your product properly, and these days you've gotta throw that wonderful content into people's eyes across a plethora of platforms. Put our strategic insight and advice to good use - create some sick* content with us and watch those customers roll in.

*young-people-speak for 'great'

3/ Bandiau

Content is king, and nowhere is that phrase more relevant than the music industry. It's not just about music videos. If you want to build a fanbase, you need to build some excitement. You need to be pumping out extra content like there's no tomorrow. That's where we step in.

Mae ansawdd gwaith Storm & Shelter yn amlwg. Cwmni ifanc sy'n gweithio'n aruthrol o galed, gwaith camera anhygoel ac yn troi'r gwaith ogwmpas yn sydyn - cwmni y bydden ni'n bendant o'u defnyddio eto.
- Bethan Elfyn, BBC Gorwelion

Gruff Vaughan

Gruff Vaughan

Rheolwr Gyfarwyddwr

Gruff yw'r meistr trefn ac fe sy'n dal awenau y tîm creadigol. Er nad yw e'n gwenu'n aml iawn, gallwch fod yn sicr bod eich prosiect mewn dwylo diogel.

Dysgu Mwy

Josh Bennett

Josh Bennett

Film Director

Mae Josh yn un o'r bois creadigol 'na sy'n chwifio ei freichiau o gwmpas lot pan mae o'n siarad. Mae wedi bod yn gwneud ffilmiau ers oedd o'n 5 mlwydd oed. Ma'r boi'n caru ffilm.

Dysgu Mwy

Nick Patterson

Nick Patterson

Cyfarwyddwr Cynhyrchu

Yn syml, mae Nick yn cael sdwff wedi'w wneud. Taflwch ddarn newydd o offer neu feddalwedd ato a mi fydd wedi'w feistroli cyn iddo orffen ei daffi triog. Mmmm.

Dysgu Mwy

Lewis Jelley

Lewis Jelley

Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth

Ar ôl i chi gael dros y maint chwerthinllyd o wallt, mae Lewis yn amlwg yn "foi camera". Fe brynodd dortsh yn benodol i ffynnu allan fflêrau lens. *eyeroll*

Dysgu Mwy

Ry'n ni wedi ennill gwobrau ac ati, hefyd.